LINUX SİSTEM YÖNETİMİ

5 gün sürecek eğitimle temel Linux komutları ve sistem yönetimini öğreneceksiniz.

Eğitimde CentOS 7 ve Debian 9 Linux dağıtımları kullanılmaktadır. Her katılımcıya 1 adet Centos 7 ve 1 adet Debian 9 verilmektedir.

Eğitim içeriğinde teorik bilgilerin yanında yoğun pratik ve lab çalışmaları da bulunmaktadır.


EDUCATIONAL CONTENT
 1. Linux Nedir
 2. Dosya Sistemi
  • Dizin Hiyerarşisi
 3. Temel Komutlar
  • cp, cd, ...
  • chown, ...
  • vi, cat, ...
 4. Kullanıcı Yönetimi
  • Kullanıcı/Grup Ekleme
  • Kullanıcı/Grup Silme
 5. Paket Yönetimi
  • Yükleme/Kaldırma
  • Listeleme/Arama
  • rpm, dpkg
  • yum, apt
 6. Servis ve Görev Yönetimi
  • Servis Çalıştırma/Durdurma
  • crontab
  • sudo, su
 7. Ağ Komutları
  • ftp, ping, ...
 8. Ağ Ayarları
  • IP Ayarları
  • Routing
  • DNS, Hostname
 9. Sistem Komutları
  • tar, gzip, ...
  • grep, sed, awk, ...
  • ssh, rsync, ...
 10. Ağ & Sistem İzleme
  • ps, kill, ...
  • netstat, top, ...


OBJECTIVES OF EDUCATION
Eğitimi tamamladıktan sonra aşağıdaki konulara hakim olacaksınız.

 • Kullanıcı yönetimi
 • Linux sistem durum izleme
 • Paket kurma
 • Ağ ayarları
 • Sistem & Ağ komutları


KİMLER KATILMALI
Linux öğrenmek veya bilgisini ilerletmek isteyenler katılabilir


ÖN KOŞULLAR
Temel bilgisayar ve TCP/IP bilgisi
OUR PARTNERS
Netsys A10 Networks Eğitim Merkezi
Netsys Arista Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / Netscaler Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / F5 Eğitim Merkezi
Netsys Fortinet Eğitim Merkezi
Netsys Pulse Secure Eğitimi
Netsys Versa Networks Eğitim Merkezi