Ağ Mühendisleri için Python

4 gün sürecek eğitimle ağ mühendislerine python programlama eğitimi canlı cihaz örnekleriyle birlikte gösterilir.

EDUCATIONAL CONTENT
  1. Python Installation
  2. Variables
  3. Strings
  4. Lists
  5. Dictionaries
  6. Expressions
  7. Functions
  8. Loops
  9. Operators
  10. Labs
  11. File Operations
  12. Libraries
  13. telnetlib
  14. snmp
  15. ssh
  16. json
  17. restapi
  18. Labs
  19. Labs for Cisco devices
  20. Labs for Juniper devices


OBJECTIVES OF EDUCATION
Eğitimi tamamladıktan sonra aşağıdaki konulara hakim olacaksınız.

  • Python dili, kütüphane kullanımı
  • Python dili kullanılarak ssh/telnet/restapi yöntemleriyle ağ cihazı konfigürasyonu


KİMLER KATILMALI
Ağ mühendisleri veya kendisini python dili konusunda geliştirmek isteyenler katılabilir


ÖN KOŞULLAR
Temel ağ bilgisi ve algoritma bilgisi
OUR PARTNERS
Netsys A10 Networks Eğitim Merkezi
Netsys Arista Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / Netscaler Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / F5 Eğitim Merkezi
Netsys Fortinet Eğitim Merkezi
Netsys Pulse Secure Eğitimi
Netsys Versa Networks Eğitim Merkezi