CNS-320
NetScaler 12.x Advanced Topics
Security, Management and Optimization


5 gün süren eğitimle AppFirewall kullanımı, trafik optimizasyonu konularını öğreneceksiniz.

EĞİTİM İÇERİĞİ
 1. AppFirewall Overview
  • AppFirewall solution Security Model
  • Common Attacks Overview
  • PCI-DSS Compliance
 2. AppFirewall Policies and Profiles
  • Profiles
  • Policies
  • Engine Settings
  • AppFirewall Learning
 3. Regular Expressions
  • Forms of Regular Expressions
  • Using Regular Expressions
  • Meta/Literal Characters
  • PCRE
  • RegEx Tools
  • Regular Expression Scope
 4. Attacks and Protections
  • Data Flow with AppFirewall
  • Security Checks
  • AppFirewall Actions
  • Adaptive Learning
  • Signatures
  • Cookie Protection
  • Advanced Form Protection Checks
  • URL Protections
 5. AppFirewall Monitoring and Troubleshooting
  • AppFirewall and Web Applications
  • Logging and Reporting
  • Customizing Errors
  • Troubleshooting
  • NetScaler Security Insight
 6. Security and Filtering
  • IP Reputation
  • Rate Limiting
  • AppQoE
  • HTTP Callout
 7. NetScaler MAS Introduction
  • Introduction to MAS
  • MAS Deployment and Configuration
  • Deploying MAS in High Availability
  • MAS Instance Management
 8. Managing and Monitoring MAS
  • Inventory Management
  • User Management
  • Analytics and Automation
  • SSL Certificate Management
 9. Managing NetScaler Configuration
  • Application Management
  • StyleBooks
  • Configuration Management
 10. NetScaler Web Logging
  • Understanding Web Traffic
  • Installing and configuring NetScaler Web Logging
  • Troubleshooting NetScaler Web Logging
 11. NetScaler Integrated Caching
  • Introduction to Integrated Caching
  • Static and Dynamic Content
  • Request and Response Process Flow
  • Understanding Cache Policies
  • Identifying Content Group Settings
 12. Front-End Optimization
  • Improving Content Delivery
  • Front-End Optimization Use Cases
  • Understanding Minification
  • CSS Optimizations
 13. Tuning and Optimizations
  • Connections on the NetScaler
  • Connection Profiles
  • Queuing on the NetScaler
  • Connection Tuning Practices


EĞİTİM HEDEFLERİ
Eğitimi tamamladıktan sonra aşağıdaki konulara hakim olacaksınız.

 • Sık karşılaşılan web atakları ve zayıflıkları
 • PERL uyumlu düzenli ifadeler (regex)
 • Adaptive learning engine kullanımı
 • Web uygulamalarının korunması için AppFirewall konfigürasyonu
 • Uygulama güvenlik raporlama, izleme ve yönetiminde Secure Insight kullanımı
 • AppFirewall sorun giderme
 • Merkezi yönetim
 • Konfigürasyon değişim yönetimi
 • Netscaler ortamından geçen işlemlerin raporlanması
 • Mimarinin görselleştirilmesi


KİMLER KATILMALI
Netscaler AppFirewall ile çalışacak sistem yöneticileri, mühendisler ve çözüm mimarları katılmalı


ÖN KOŞULLAR
Temel Netscaler bilgisi veya CNS-220 eğitimi
PARTNERLERİMİZ
Netsys A10 Networks Eğitim Merkezi
Netsys Arista Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / Netscaler Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / F5 Eğitim Merkezi
Netsys Fortinet Eğitim Merkezi
Netsys Pulse Secure Eğitimi
Netsys Versa Networks Eğitim Merkezi