FORTIANALYZER

1 gün süren eğitimle FortiAnalyzer kullanımını öğreneceksiniz. Kurulum, desteklenen cihazları kaydetme ve iletişimlerini güvenli yapma, log kayıtlarının ve yedeklerin yönetimi, ön tanımlı veya özelleştirilmiş rapor tanımlanması konularını göreceksiniz.

Bu eğitim FortiAnalyzer'ın ağ yapınıza nasıl entegre edilebileceğini iyi bir şekilde anlamanızı sağlayacaktır.

Eğitim FortiAnalyzer 5.4.2 versiyonu üzerinde verilmektedir.


EĞİTİM İÇERİĞİ
 1. Introduction to FortiAnalyzer
 2. Configuration & Administration
 3. Device Registration
 4. Logs & Archives
 5. Reports


EĞİTİM HEDEFLERİ
Eğitimi tamamladıktan sonra aşağıdaki konulara hakim olacaksınız.

 • FortiAnalyzer ana özellikleri ve kavramları
 • Uygun bir mimaride devreye alım
 • ADOM'ların FortiAnalyzer ve oturum açılan cihazlarda yönetilesi
 • RAID konfigürasyonu
 • Desteklenen cihazların kayıt edilmesi
 • Log mesaj transferinin şifrelenmesi (SSL / IPSec)
 • Mevcut ve geçmişe ait log mesajlarının (FortiView) incelenmesi ve analiz edilmesi
 • Olayların izlenmesi
 • Cihazlardan gelen log mesajlarını kaydetmek için disk kotası uygulama
 • Log mesajlarının yedeklenmesi, geri yüklenmesi ve yönlendirilmesi
 • İçerik arşivleme (özet ve tam)
 • Log mesajlarini alma ve raporları üretme arasında işlenen verilerin aşamaları
 • FortiAnalyzer raporlarının kullandığı SQL sorguları ve dataset tanımları
 • Dataset tasarımı, tablolar ve özel raporlar
 • Zamanlanmış veya isteğe bağlı rapor üretimi


KİMLER KATILMALI
Günlük operasyonlar yaparak FortiAnalyzer kullananlar veya kullanacaklar olanlar ile FortiGate güvenlik bilgilerini incelemesi gerekenler katılmalı


ÖN KOŞULLAR
 • FortiGate Security ve FortiGate Infrastructure kursunda anlatılanlara yabancı olmamak
 • "select" SQL cümleciği kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak
PARTNERLERİMİZ
Netsys A10 Networks Eğitim Merkezi
Netsys Arista Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / Netscaler Eğitim Merkezi
Netsys Citrix / F5 Eğitim Merkezi
Netsys Fortinet Eğitim Merkezi
Netsys Pulse Secure Eğitimi
Netsys Versa Networks Eğitim Merkezi